default_mobilelogo

W Przedszkolu w Miękini zakończono procedurę związaną z przesiewowymi badaniami psychologicznymi:

- w kierunku ryzyka dysleksji rozwojowej,

- sprawdzenia gotowości szkolnej,

- sprawdzenia poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci.

Zasadniczym celem przesiewowych badań była ocena ryzyka nieprawidłowości w przebiegu rozwoju poszczególnych sfer u dzieci, które może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie przedszkolne dziecka, a także utrudniać nabywanie przez nie umiejętności szkolnych.

W przesiewowych badaniach udział wzięły dzieci z grup: Smerfy, Słoneczka, Pszczółki, Misie i Wróbelki. Dzieci zostały zgłoszone do badania przez rodziców. Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych każdy rodzic otrzymał poprzez mobidziennik pisemną informację z wynikami badań i ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Badania przeprowadziła psycholog: Małgorzata Bielat-Nowacka.