default_mobilelogo

Rodzice uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini,

informuję Państwa, że przedstawiciele rządu i nauczycielskie związki zawodowe, do których należą pracownicy Zespołu nie osiągnęły porozumienia, w związku z czym od poniedziałku 08 kwietnia 2019r. rozpoczyna się strajk pracowników oświaty.

W związku z powyższym, w porozumieniu z organem prowadzącym, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini zostają odwołane.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

 

Z poważaniem, M. Wlaźlak-  Szał – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini