default_mobilelogo

Wprowadzono zmiany w regulaminie rekrutacji oraz statucie przedszkola.

Aktualne dokumenty są w zakładce STATUT I REGULAMINY