default_mobilelogo

 

"Językiem malowane"


Przedszkolny konkurs plastyczno-logopedyczny

 

 

 

ogłoszony z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

(który przypada w dn. 06.03.2020 r.)

 

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami

do udziału w przedszkolnym konkursie plastyczno-logopedycznym

 

Konkurs obejmuje dwa etapy:

Etap I : prace plastyczne

Etap II: konkurs wiersza logopedycznego

Cele konkursu:

  • ujawnienie uzdolnień i prezentacja umiejętności plastycznych oraz recytatorskich,

  • wzmacnianie świadomości funkcji komunikacji w naszym życiu,

  • promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego,

  • utrwalanie poprawnej artykulacji głosek języka polskiego.

 

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole w Miękini (nauczyciele: Beata Kuca, Grażyna Dudycz, Anna Kaczmarczyk, Anna Ochej).

2. Przedmiotem konkursu są:

Etap I: zaprezentowanie dowolną techniką, w dowolnym formacie zagadnienia komunikacji językowej

Etap II: ustna prezentacja wiersza logopedycznego

3. Adresatami przeglądu są dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Miękini:

Etap I w wieku 3-6 lat. Praca może być tworzona wspólnie z rodzicem.

Etap II w wieku 3-6 lat

4. Termin składania prac plastycznych: 28.02.2020 r.

Etap I: Zgłoszenie powinno zawierać pracę plastyczną dziecka opisaną imieniem i nazwiskiem autora pracy, jego wiek oraz nazwę grupy, do której uczęszcza. Prace składamy w gabinecie logopedy (III piętro) lub u Wychowawcy grupy.

Etap II: Wychowawca wraz z dziećmi, w przeglądzie wewnętrznym wybiera 1 reprezentanta grupy (3-4 latki) lub 2 reprezentantów grupy (5-6 latki).

5. Wystawa prac plastycznych odbędzie się w Publicznym Przedszkolu w Miękini w marcu 2020 r., finał konkursu odbędzie się w dn. 04.03.2020 r. (środa) w holu Przedszkola.

6. Organizator zastrzega sobie publikację fotografii z przebiegu konkursu na stronach internetowych Publicznego Przedszkola w Miękini.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac. Prace będą zwracane uczestnikom konkursu.

11. Podczas wykonywania prac plastycznych należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność z tematyką

  • ogólny wyraz artystyczny i estetykę wykonania

  • pomysłowość, oryginalność pracy

12. Podczas prezentacji wiersza logopedycznego należy zwrócić uwagę na poprawną artykulację. Mile widziane rekwizyty i przebrania.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).