default_mobilelogo

Jak pomóc dziecku wejść w świat przedszkolny?

Adaptacja dziecka

Co pomaga?

Co utrudnia?

Pożegnanie

Pożegnanie powinno być krótkie-

Pożegnaj dziecko raz, nie kilkukrotnie,

Rozmowę z dzieckiem przeprowadź w domu lub w drodze do przedszkola,

Szybko opuść salę,

Kilkukrotne żegnanie dziecka, powracanie do tematu,

Długie rozmowy przed wejściem do sali,

Stanie w drzwiach i obserwowanie dziecka,

Rutyna

Rutyna- stały harmonogram poranka porządkuje dziecku rzeczywistość,sprawia, że świat jest bardziej przewidywalny, czytelny, a zatem bezpieczny.

Chaos i pośpiech wywołuje zdenerwowanie nie tylko w rodzicu, ale także u dzieci.

Komunikaty

Pozytywne komunikaty nie negujące z dziecka np.

Jesteś dzielna/dzielny.

Udanej zabawy.

Baw się dobrze.

Uśmiech rodzica i pozytywne nastawienie jest zaraźliwe!

Słowa współczucia, przepraszanie dziecka za to, że musimy je zostawić, pocieszanie np. Nie bój się, Nie ma się czego bać wywołują strach, poczucie nie zrozumienia i rozżalenie.

Mówienie prawdy

Szczerość ze strony rodzica i konsekwencja w wypełnianiu obietnic sprawia że dziecko ufa i wierzy rodzicowi. Dlatego zawsze przychodź o umówionej z dzieckiem porze.

Nie dotrzymywanie umów zawartych z dzieckiem sprawia, że dziecko przestaje ufać i wierzyć rodzicowi. Czuje się zawiedzione i w związku z tym bardziej czujne.

Cierpliwość, wrażliwość

W domu poświęcaj czas swojemu dziecku, niech czuje, że jego sprawy są dla Ciebie ważne, uważnie go słuchaj.

Nie poganiaj swojego dziecka, nie strasz Paniami z przedszkola

Poczucie Sprawstwa

Wdrażaj dziecko do samodzielności. Ucz go ubierać się, rozbierać, korzystać z toalety, łazienki, samodzielnie jeść posiłek czy zmagać się z zadaniami. To buduje u dziecka poczucie wpływu na rzeczywistość, dzielnie stawia jej czoła i kształtuje pozytywną samoocenę.

Wyręczanie dziecka w codziennych czynnościach jest w krótkiej perspektywie czasowej wygodne dla rodzica, jednakże na dłuższą metę bywa męczące i sprawia, ze dziecko staje się nieporadne, niezorganizowane, nie radzi sobie z zadaniami przedszkolnymi albo staje się bierne.

Zaufanie

Zaufanie placówce przekłada się na dobrą współprace między nauczycielem a rodzicem.

Brak zaufania rodzica do nauczyciela lub placówki wpływa na poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

W naszym przedszkolu wśród dzieci 6-letnich zostały przeprowadzone badania przesiewowe, których celem było wczesne wykrywanie u dzieci nieprawidłowości w rozwoju i wyłonienie dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji. Wszystko po to, by odpowiednio wcześnie podjąć skuteczne działania profilaktyczne zmierzające do zapobiegania niepowodzeniom szkolnym.

Badanie odbyło się za pomocą Skali Ryzyka Dysleksji Marty Bogdanowicz, które przeprowadziły Pani mgr Małgorzata Bielat-Nowacka (psycholog) oraz Pani mgr Aneta Kowalczyk (terapeuta pedagogiczny).

Skala Ryzyka Dysleksji – ma charakter przesiewowy, pozwala na wstępną diagnozę, która wymaga potwierdzenia wynikami uzyskanymi na podstawie pełnych badań diagnostycznych, które wykonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Każde dziecko z niewłaściwego przebiegu ciąży, skomplikowanego porodu lub obciążone genetycznie (dysleksja występowała w rodzinie) jest w grupie ryzyka dysleksji. Wszystkie symptomy ryzyka dysleksji charakterystyczne dla dzieci w wieku 6-7 lat zostaną wypisane i powieszone na tablicy korkowej, która znajduje się przy wejściu głównym do naszego przedszkola

         W dniu 01.03.2017 odbyły się w naszym przedszkolu pierwsze warsztaty z cyklu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na podstawie książek Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”.
Warsztaty prowadziła psycholog Małgorzata Bielat-Nowacka.

warsztaty
Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.
Podstawową tematyką ostatnich warsztatów w przedszkolu było zachęcania dziecka do współpracy w oparciu o wzajemny szacunek. Rodzice uczyli się lepszego rozumienia komunikatów wysyłanych przez dzieci, doskonalili techniki porozumiewania się z dzieckiem, wzmacniając przy tym pozytywne postawy wychowawcze.

 

rekrutacja

 

Informujemy Rodziców, że od dnia 02 stycznia 2018 roku trwają zapisy  na nowy rok szkolny 2018/2019.

 

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie internetowej.
Wypełnione i podpisane karty wraz z załącznikami  proszę składać do dnia 15 kwietnia 2018 r.

 

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola wypełniają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Pliki do pobrania (PDF):

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Data

Grupa

Wydarzenie

5.12.2017

Biedronki

Pieczenie Pierników

6.12.2017

wszyscy

Mikołaj w przedszkolu

7.12.2017

Smerfy

Warsztaty świąteczne rodzicami

8.06.2017

Krasnale

Pieczenie Pierników

9.12.2017

wszyscy

Kiermasz Bożonarodzeniowy-hala sportowa

12.12.2017

Groszki, Misie, Żabki

Mikołajowy turniej sportowy –wyjazd do Pisarzowic

12.12.2017

Jagody

Pieczenie pierników

14.12.2017

Jeżyki

Pieczenie Pierników

14.12.2017

Biedronki, Krasnale

Warsztaty świąteczne rodzicami

15.12.2017

Misie, Jeżyki, Biedronki, Żabki, Jagody

Warsztaty świec żelowych

15.12.2017

Smerfy

Pieczenie Pierników

19.12.2017

Biedronki , Jeżyki

Teatr ilustracji –spotkanie z panią z biblioteki szkolnej

20.12.2017

Jagody, Stokrotki

Jasełka dla rodziców

21.12.2017

wszyscy

Jasełka dla dzieci – przedświąteczne spotkanie bożonarodzeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy

W okresie od 23.12.2017 do 31.12.2017 trwa zimowa przerwa świąteczna-  w tym czasie nie będzie dowozu dzieci do przedszkola.

Data

Grupa

Wydarzenie

06.11.2017

wszyscy

Sesja zdjęciowa

7.11.2017

Krasnale

Zebranie z rodzicami

10.11.2017

wszyscy

Apel z okazji Św. Niepodległości

15.11.2017

wszyscy

Teatrzyk „wszyscy jesteśmy kolorowi”-

16.11.2017

Smerfy

Pasowanie na przedszkolaka

16.11.2017

Biedronki , Jeżyki

Zebranie z rodzicami –spotkanie z panią psycholog

17.11.2017

wszyscy

Koncert muzyczny

17.11.2017

Jagody, Stokrotki

Zebranie z rodzicami

22.11.2017

Smerfy

Zebranie  z rodzicami

24.11.2017

Misie, Żabki

Zebranie  z rodzicami

24.11.2017

Grupy młodsze

Dzień Pluszowego Misia

28.11.2017

Krasnale

Pasowanie na przedszkolaka

28.11.2017

Groszki, Stokrotki

Wycieczka do Srebrnej Góry

29.11.2017

Jeżyki

Pasowanie na przedszkolaka

30.11.2017

Groszki

Zebranie z rodzicami

21.11.2017

wszyscy

Dzień Życzliwości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy iż:

W okresie od 23.12.2017 do 31.12.2017 trwa zimowa przerwa świąteczna.

W tym czasie nie będzie dowozu dzieci do przedszkola.

Prosimy o wpisywanie na listy dzieci, które w tym okresie będą uczęszczać do przedszkola.

(listy zapisów znajdują się na tablicach informacyjnych poszczególnych grup ).

„Zachowania społeczne dzieci”

W okresie przedszkolnym dzieci poszerzają swoje społeczne możliwości, stają się coraz bardziej samodzielne i niezależne. Integrują doświadczenia wyniesione z najbliższego otoczenia, przedszkola, a także innych uspołeczniających sytuacji. Rodzina stanowi dla dziecka skarbnicę wiedzy, wartości i wzorów postępowania. Stosunki pomiędzy  członkami rodziny mają ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju dziecka. W tym okresie dzieci zaczynają przejawiać zachowania prospołeczne. Jednak to, w jakim stopniu zostaną one podtrzymane, zależy w dużej mierze od rodziców lub też innych osób, z których czerpią wzory. Zadaniem dorosłych jest stwarzanie sytuacji, w których dziecko będzie miało okazję nauczyć się nowych zachowań prospołecznych. Należy także zwrócić uwagę dzieci na potrzeby innych, ich prawa i uczucia. To, czego nauczą się w dzieciństwie, będzie stanowiło o tym, jakimi ludźmi będą w przyszłości. Na rozwój dzieci ogromny wpływ mają rówieśnicy. W grupie przedszkolnej konfrontują zachowania wyniesione z domu z tymi, które panują w przedszkolu. Wielu zachowań uczą się poprzez zabawę.

/Aneta Dobrzeniecka/

 

Informujemy, że strona została odzyskana po poważnej awarii. Część danych na stronie może być nieaktualna. Informacje te będą sukcesywnie poprawiane.Przewidywane zakończenie prac to 1.XI.2017r. Bezpośrednio po pełnym zakończeniu aktualizacji poinformujemy o tym stosownym komunikatem.

Administrator


Data

Grupa

Wydarzenie

03.03.2017

W grupach

Wyłonienie finalistów do „Mam talent”

08.03.2017

Wszystkie grupy

Dzień Kobiet –hol przedszkolny godz. 9.45

10.03.2017

Wszystkie grupy

Finał konkursu „Mam talent” – hol godz.9.45

16.03.2017

Wszystkie grupy

Teatrzyk - hol

21.03.2017

Wszystkie grupy

Dzień wiosny – hol godz.9.45

/Wszyscy ubieramy się na zielono/

22.03.2017

W grupach

Spotkanie z muzyką

Szanowni Państwo


Istnieje ryzyko, że w przedszkolu pojawiły się owsiki (sygnał otrzymaliśmy od rodziców). Ze względu na to, że owsica jest chorobą zakaźną, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy u Państwa dzieci nie pojawiły się jej objawy i ewentualne podjęcie kroków zaradczych (leczenie farmakologiczne, prasowanie bielizny osobistej dzieci, prasowanie pościeli i częsta jej zmiana). Prosimy także o przypominanie dzieciom w domach o dokładnym myciu rąk i przestrzeganiu higieny.