default_mobilelogo

Zapisy dzieci do Szkoły i Przedszkola  w Zespole Szkół w Miękini

Od 5 stycznia do 31 marca 2016r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Miękini i do Przedszkola Publicznego w Miękini .

Karty zapisu można pobrać ze strony Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Miękini.

Dla dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola wypełnia się oświadczenie o kontynuacji nauki w przedszkolu.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty , od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka (PDF)

Oświadczenie (PDF)

Ze względów zdrowotnych z pełnienia tej funkcji zrezygnowała Pani Ewa Skowrońska. 20.11.2015 dobyły się nowe wybory i w wyniku głosowania Przewodniczącą Rady Rodziców została pani Aleksandra Kutkiewicz- Długosz .Pozostali członkowie Prezydium będą pełnili dotychczas powierzone funkcje .

Informujemy, że zebranie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych odbędzie się

17.06.2015r.

o godzinie 16.00

na jadalni.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Miękini 2015/16

Dyrektor Zespołu Szkół w Miękini uprzejmie informuje zainteresowanych rodziców, iż od 2.01.2015r. do 31.03.2015r. będą trwały zapisy do Publicznego Przedszkola w Miękini według nowych zasad.  Regulamin Rekrutacji do Przedszkola obowiązujący od 2015 roku , jak i inne dokumenty wymagane do zapisów, są dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół oraz na stronie internetowej Przedszkola.

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Miękini trwają od 2.01.2015r. do 31.03.2015r. kartę zapisu ucznia dostępna jest w sekretariacie Zespołu Szkół w Miękini i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej .

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie o kontynuacji

Karta zgłoszenia dziecka

   Uprzejmie proszę Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka,
natychmiast będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka z przedszkola.


 Bardzo proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.
 
 
                                                                            Dziękuję
                                                                            Dyrekcja Przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół w Miękini uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, iż w Zespole Szkól w Miękini nastąpiła zmiana numerów telefonicznych. Poniżej zamieszczone są aktualne numery:

71 736 00 71 Sekretariat uczniowski
Anna Prycik

71 736 00 72 Kadry
Elżbieta Koniec

71 736 00 70 Fax

71 736 00 80 Dyrektor Szkoły Podstawowej
Małgorzata Biszczak - Kunik

71 736 00 77 Dyrektor Gimnazjum
Ewa Szymak

71 736 00 75 Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Gołąb

71 736 00 74 Biblioteka
Rozalia Jędruszek

71 736 00 81 Pedagog Szkoły Podstawowej
Monika Kosobudzka

71 736 00 78 Pedagog Gimnazjum
Magdalena Pietraszewska

71 736 00 76 Intendent
Kazimiera Mianowska

71 736 00 82 Dozorcy

Uwaga ! Od 01.01.2011 nastąpi zmiana kont.

Wpłaty dokonywane będa na jedno nowe konto

42 9589 0003 0260 0316 2000 0010

jedną kwotą a informacje jaka część to opłata za przedszkole  a jaka  za wyżywienie zawarta powinna być w polu TYTUŁEM przelewu jak pokazano poniżej:

Blankiet wpłaty

Rodzice dzieci 3 i 4 letnich !

PIERWSZEGO WRZEŚNIA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

  • piżamkę - podpisaną
  • kapcie - podpisane
  • bieliznę na zmianę
  • misia lub inną przytulankę, która będzie stanowić "kawałek domu" i pomoże znieść rozstanie z mamą i tatą
  • uśmiech na buzi i dobry humor