default_mobilelogo

Dyrektor Zespołu Szkół w Miękini uprzejmie informuje, iż od 2 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r. trwają zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych Publicznego Przedszkola w Miękini oraz zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Miękini.

Regulamin rekrutacji do przedszkola jak również karty zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony www.przedszkole.miekinia.pl zakładka „Aktualności”

Kartę zapisu ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej można pobrać ze strony http://www.sp.miekinia.com/ zakładka „dla rodziców” .

Karty zapisu do Przedszkola i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  dostępne są również  w sekretariacie Zespołu Szkół w Miękini ul. Szkolna 2 , 55-330 Miękini.

Zgodnie z przepisami oświatowymi od 1 września 2014 r.:

  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);