default_mobilelogo

Prezydium Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Miękini na rok szkolny 2019/20


Przewodnicząca Rady Rodziców - Honorata Dulska
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców - Klaudia Kisała
Skarbnik Rady Rodziców - Paulina Ciborska
Sekretarz Rady Rodziców - Andżelika Pawełczyk