default_mobilelogo

W tym roku grupa „Wróbelki” bierze udział w projekcie pt. „Z kicią kocią maluchy zmieniają się w zuchy”. W każdym miesiącu, na podstawie treści książeczek o Kici Koci, wspólnie realizujemy wyznaczone zadania. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Wróbelki z wielkim zaangażowaniem wykonały już wrześniowe zadania projektowe.