default_mobilelogo

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który wypada 20 listopada, warto przypominać wszystkim dorosłym, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.

„Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić…”

 Dzień 20 listopada to szczególna data, która  kieruje nasze myśli ku dzieciom i ich prawom.