default_mobilelogo

Ferie zimowe to czas, w którym do przedszkola uczęszczało mniej dzieci. Jednak w tych dniach tak samo jak w ciągu roku odbywało się wiele ciekawych zajęć i zabaw.
Plan był na tyle ciekawy i odmienny od typowych zajęć, że stwarzał dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzał ich rozwój, rozszerzył zainteresowania oraz pogłębił wiedzę i umiejętności praktyczne. Na ten czas zaplanowano i zrealizowano szereg zajęć integracyjnych, mających na celu zapewnienie kreatywnego i ciekawego spędzenia czasu. Głównym celem tych wszystkich zajęć była dobra zabawa, dzięki której na twarzach każdego przedszkolaka widać było uśmiech.
Każdy dzień dostarczał dzieciom innych wrażeń, nikt się nie nudził. Nie zabrakło zajęć umysłowych, twórczych, plastycznych, muzycznych, sportowych oraz spacerów i wycieczek.