default_mobilelogo

19 i 22 listopada 2021 dzieci z naszego przedszkola ubrały się na niebiesko, aby świętować rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka- najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. Dzieci oglądały prezentacje o prawach dziecka, słuchały piosenek o prawach dziecka, a także wiersza. W obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspieraliśmy się materiałami i publikacjami pochodzącymi z Unicef -  #dlakażdegodziecka .