default_mobilelogo

Na wiślanym szlaku
Miniony tydzień w „Pszczółkach” to ekscytująca podróż po naszym kraju. Rozpoczęliśmy wędrówkę brzegiem Wisły, podziwiając jej piękny nurt. Dzieci zobaczyły na mapie miejsce, z którego wypływa rzeka Wisła – Baranią Górę. Oglądaliśmy mapę fizyczną Polski. Następnie udaliśmy się do pięknego Krakowa, gdzie rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. Dzieci poznały charakterystyczne zabytki i budowle Krakowa (byliśmy na Kopcu Kościuszki, w Sukiennicach, w Kościele Mariackim, obejrzeliśmy Dzwon Zygmunta i spotkaliśmy Lajkonika). Dzieci wysłuchały wiersza T. Plebańskiego „Smok wawelski”. Kolejny dzień to podróż do Warszawy. Dzieci przeglądały albumy i zdjęcia związane z miastem. Wiele cennych informacji dzieci zdobyły poznając Warszawskie legendy. Największą radość sprawiło im zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki oraz rozwiązywanie krzyżówki tematycznej. Najsłodszym miejscem na mapie okazał się dla dzieci Toruń. Wysłuchaliśmy legendy o toruńskich i wykonaliśmy pracę plastyczną. Ciekawą podróż zakończyliśmy w Gdańsku. Pszczółki wysłuchały legendy „O gdańskich lwach”, a potem kolejny filmik, plakaty, zdjęcia i opowieści pozwoliły nam poznać to piękne miasto, jego zabytki, ciekawostki. Wiedzą również, że Gdańsk kojarzony jest z bursztynami. W każdym dniu, gdy przedszkolaki poznawały kolejne Polskie miasto, wykonywały kartkę z albumu, który na koniec tygodnia został ukończony w piękny album tworzący informację o ,,Pięknej naszej Polsce całej”.