default_mobilelogo
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. (Rozporządzenie MEN z dn. 23.12.2008).
  • Program wychowania przedszkolnego

"W kręgu zabawy" Jadwiga Pytlarczyk (Juka)

"Ku dziecku Barbara" Bilewicz Kużnia, Teresa Parczewska (Nowa Era)

„Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba Żabińska (Mac)

Program wychowawczy "Znam, rozumiem i przestrzegam"

Program adaptacyjny dla dzieci „Będę przedszkolakiem”

Program edukacji prozdrowotnej AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Projekty edukacyjne :

  • ”Szpital Pluszowego Misia”
  • „Przedszkole bez agresji”
  • „Dziecko w świecie bajek”
  • „Zaczarowana kraina emocji”

 Zajęcia dodatkowe

  • spotkania z psychologiem i logopedą;
  • język angielski;
  • dzień z bajką i teatrem;