default_mobilelogo

Leżakowanie – odpoczynek poobiedni trwa od godziny 12ºº do 14ºº.

Leżakowanie traktowane jest nie jako spanie, ale jako odpoczynek, wyciszenie, relaks przy muzyce, czas słuchania bajek czytanych przez nauczycielkę lub odtwarzanych z kaset.

W tutejszej placówce, przez cały rok przedszkolny, leżakują z najmłodszych grup . Natomiast dzieci pięcioletnie i sześcioletnie nie leżakują.

Aby umilić czas odpoczynku poobiedniego nauczycielki pozwalają aby na leżaku, obok przedszkolaka, w kolorowej pościeli odpoczywała jego ulubiona maskotka.

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali bądź na powietrzu.

Ze względu na rozkład dnia prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00

I. Przed śniadaniem od godz. 6:30 do godz. 8:30.

 • Schodzenie się dzieci .
 • Indywidualna realizacja zajęć edukacyjnych, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych.
 • Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
 • Śniadanie o godz. 8.30

II. Zajęcia programowe od godz. 9.30 do 11.30

 • Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do możliwości dziecka :

- działania zespołowe

- działania z całą grupą

- praca indywidualna

 • Zabiegi higieniczne.
 • Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali:

- poznawanie najbliższego otoczenia,

- wycieczki, spacery

 • Zabiegi higieniczne
 • Obiad godz 11.30.

III. Poobiedni relaks od godz. 12.30 do godz.14.00

 • W grupach młodszych -słuchanie ulubionych bajek;
 • W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych,

- praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych,

- realizacja pomysłów dzieci,

- propozycje dodatkowych zadań dla chętnych dzieci.

 • Zabiegi higieniczne.
 • Odprowadzenie dzieci przez wyznaczonych opiekunów do autobusów

IV. Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi od godz. 14.00 do godz. 17.00

 • Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu
 • Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.
 • Rozchodzenie się dzieci.

Do rozkładu dnia wprowadzane są zmiany w zależności od potrzeb oraz przebiegu zajęć organizowanych i dodatkowych, a także uroczystości przedszkolnych