default_mobilelogo

Wiek przedszkolny w wielkim stopniu rzutuje na rozwój oraz na przyszłe losy człowieka.

Jest to okres w życiu dziecka, który poprzedza rozpoczęcie nauki szkolnej. W Polsce przypada on na wiek pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia. Dziecko wówczas przygotowuje się do rozpoczęcia nauki, a zatem do podejmowania obowiązków, wynikających z pełnienia roli ucznia. Rozwój dziecka w tym wieku jest bardzo dynamiczny zależny od różnorodnych procesów zachodzących w organizmie dziecka zarówno fizycznych jak i psychicznych. Dlatego też nauczyciel, który podejmuje się pracy z małym dzieckiem musi posiąść wiedzę na temat jego rozwoju i osobowości. Nie może być to wiedza wybiórcza ale taka, która pozwoli na poznanie dziecka, jego potrzeb oraz stworzy odpowiednie warunki ku jego dalszemu rozwojowi.

Oprac. mgr Joanna Jakubiszyn