default_mobilelogo

 

Drodzy Rodzice,

Dzisiaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to jak istotny jest rozwój motoryki ręki w rozwoju mowy.

Tworzenie mowy jest wyższą czynnością nerwową, sprawnością nabywaną później niż zdobywanie innych czynności motorycznych np. siedzenie, chodzenie. Mowa jest ruchem precyzyjnym, powstaje dzięki umiejętności skoordynowania ruchów poszczególnych elementów aparatu artykulacyjnego (np. takich jak wargi, język).

Bardzo często dzieci z trudnościami w nabywaniu mowy borykają się z brakiem umiejętności bezpośredniego powtarzania kilku sekwencji ruchowych i trudnościami w ich zapamiętaniu. A to umiejętność, bez której bardzo trudno jest nauczyć się mówić i zdecydowanie trudniej czytać. Mówieniu bowiem, tak jak czytaniu, towarzyszy pewien rytm, sekwencja, która jest ciągiem znaków (ruchów, dźwięków, obrazów, symboli) stanowiącym strukturę uporządkowaną według określonej zasady.

Podczas ćwiczeń z dziećmi z zaburzeniami w porozumiewaniu się ważne jest naśladowanie ruchów, dźwięków i obrazów. Ćwiczenie pamięci, szczególnie sekwencyjnej, jest gwarantem osiągnięcia sukcesu w nauce mowy. Konieczne są również ćwiczenia uwzględniające czucie ułożenia części własnego ciała. Powtarzanie sekwencji sylab − tworzenie wyrazów jest możliwe dopiero wówczas, gdy dziecko nauczy się powtarzać (naśladować) ruchy. Najłatwiej jest naśladować ruchy rąk, a dopiero potem ruchy narządów artykulacyjnych.

Rodzice często pytają po co nawlekamy koraliki, bawimy się piaskiem kinetycznym albo przesypujemy ryż czy segregujemy różne materiały. Powodem takich oddziaływań jest wiedza o bliskim położeniu w mózgu obszarów odpowiedzialnych za ruch ręki oraz ośrodków odpowiedzialnych za mowę. Pobudzając ośrodki odpowiedzialne za funkcje percepcyjne i motoryczne ręki aktywizujemy jednocześnie sąsiednie obszary czyli np. te odpowiadające za ruchy narządów aparatu artykulacyjnego.

Sposobów na ćwiczenie rąk jest bardzo wiele, np. lepienie z plasteliny, zabawa ciastoliną, piaskiem kinetycznym, malowanie rękami, gąbeczkami, ugniatanie kulek z papieru… wiele takich zabaw wykonujemy w moim gabinecie, a w obecnej rzeczywistości staram się je Państwu proponować jako uzupełnienie terapii logopedycznej.

 

Kochane Dzieci,

Ogłaszam kolejne wyzwanie pt. Moje pracowite rączki. Prześlijcie zdjęcie ulubionej zabawy wzmacniającej pracę rąk. Czekam do 30.04 i z przyjemnością zrobię wystawę on-line zdjęć z ciekawymi pomysłami –to może być inspiracja dla innych! Pomysły postaramy się zrealizować w gabinecie jak tylko uda nam się spotkać!

Dobrej zabawy!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami, logopeda Beata Kuca