default_mobilelogo

do Publicznego Przedszkola im. Orła Białego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (DZ.U. 2020 poz. 493, 530) publikujemy na stronie internetowej przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI

 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI