default_mobilelogo

Szanowni Państwo,

 

od 29 marca 2021r. (poniedziałek) rozpoczynamy edukację zdalną naszych przedszkolaków zgodną z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 potrwa ona do 11 kwietnia 2021r.  Nauczyciele realizują zajęcia w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w tym przydzielonych im zajęć wynikających z pomocy psychologiczno- pedagogicznej (rewalidacyjne, specjalistyczne).

Przypominamy, że nasi specjaliści: Pani Adriana Pacholczyk (psycholog) , Pani Beata Kuca (logopeda) oraz Pani Magdalena Pietraszewska (pedagog) udzielają porad i konsultacji za pośrednictwem mobiDziennika.

Ze względu na przejście grup przedszkolnych na edukację zdalną składane przez Państwa deklaracje wielkanocne są nieaktualne.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

M. Wlaźlak – Szał – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19