default_mobilelogo

Co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się różnorodnymi objawami. Ze względu na duże zróżnicowanie i nasilenie symptomów występujących u dzieci autystycznych mówimy, że dzieci te są na spektrum autyzmu.

Pierwsze objawy autyzmu można zauważyć u dziecka jeszcze przed trzecim rokiem życia. Zachowania charakterystyczne dla spektrum autyzmu, które mogą niepokoić rodziców i nauczycieli można podzielić na trzy grupy, które tworzą “triadę autystyczną”:

 1. Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym
 • trudności z naprzemienną interakcją z drugą osobą
 • trudności w tworzeniu więzi emocjonalnych z rówieśnikami
 • większe zainteresowanie przedmiotami niż innymi dziećmi
 • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu wzrokowego
 • niedostosowane reakcje emocjonalne do sytuacji społecznej
 • brak zainteresowania zabawami grupowymi
 1. Zaburzenia komunikacji

Mogą one dotyczyć zarówno komunikacji werbalnej (mowy), jak i niewerbalnej (mimiki, postawy ciała, gestykulacji).

 • opóźniony i nieharmonijny rozwój mowy
 • dosłowne rozumienie metafor i dowcipów
 • echolalia, czyli stereotypowe powtarzanie części słów lub stałych wyrazów czy fraz wypowiedzianych wcześniej przez inne osoby. Na przykład dziecko zapytane: “Chcesz wody?” odpowie: “Chcesz wody, chcesz wody… “
 • zamienianie zaimków - nieużywanie słów “ja” , “moje” w odniesieniu do siebie
 • trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy
 • uboga ekspresja mimiki i słaba gestykulacja
 • problem z chwaleniem się swoimi osiągnięciami, dzieleniem swoim szczęściem np. dziecko nie przynosi swoich rysunków do pokazania rodzicom
 1. Stereotypowe wzorce zachowania
 • dziecko przejawia powtarzalne, ograniczone i stereotypowe zachowania i zainteresowania. Można zauważyć brak elastyczności, sztywność lub przywiązanie do stałości
 • występują specyficzne zainteresowania i dziecko posiada rozległą, specjalistyczną wiedzę w danym obszarze np. o kosmosie, pociągach
 • zabawy dziecka oparte są na sztywnych schematach, brak w nich wyobraźni i zabawy opierającej się na udawaniu
 • występują manieryzmy ruchowe, przejawiające się na przykład w kręceniu się wokół własnej osi, trzepotaniu nadgarstkami na wysokości wzroku, wspinaniu się na palcach
 • występują stereotypie ruchowe, na przykład monotonne kołysanie się. Stereotypie, które pojawiają się podczas dużego napięcia, mogą występować także na poziomie języka w postaci pytań lub przekleństw.
 • przejawianie agresji w stosunku do innych lub autoagresji, które jest spowodowane trudnościami w regulowaniu emocji i problemami w relacjach z otoczeniem

 

 Z autyzmu nie można wyleczyć, ponieważ nie jest chorobą. Jest zaburzeniem rozwojowym, które będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie. Można jednak wspierać  rozwój dziecka dotkniętego autyzmem i zapobiegać wtórnym konsekwencjom, takim jak niepełnosprawność intelektualna czy poważne zaburzenia emocjonalne. Autyzm poddaje się różnym formom terapii m.in. oddziaływaniom behawioralnym i edukacyjnym, które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie. Zakres możliwej do osiągnięcia poprawy uzależniony jest w dużej mierze od tego, jak wcześnie zaburzenie zostanie rozpoznane i jak wcześnie dziecko zostanie objęte odpowiednim programem terapeutycznym wspierającym jego rozwój. Należy pamiętać , że niezależnie od tego, co niepokoi rodziców – spotkanie ze specjalistą jest jedynym sposobem na uzyskanie rzetelnej wiedzy o rozwoju dziecka i dopasowania odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

 

Adriana Pacholczyk - psycholog

Źródła:

Jacek Wciórka i inni, Psychiatria. Tom II: Psychiatria kliniczna, wyd. 2, Wrocław: Elsevier Urban and Partner, 2010, s. 591–597,

http://autyzm.org.pl/strefa-rodzica/glowne-symptomy-autyzmu/

https://portal.abczdrowie.pl/triada-autystyczna-czyli-charakterystyczny-wzorzec-objawow-w-autyzmie