default_mobilelogo

„Myszkowała szara myszka w szafie:

Chyba mnie tu czarny koteczek nie złapie?

Wyszperała szal i szepcze już po chwili:

W szal zawinę się sześć razy. To koteczka zmyli”.

8 listopada 2023r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom  konkursu logopedyczno – plastycznego pt. SZ, Ż, CZ, DŻ kłopotu nie sprawia mi. Pracuję językiem i mocno ustami, chętnie maluję z szumiącymi głoskami” zorganizowanego przez logopedę Martę Zabrocką i nauczycielkę Ewę Hołyńską, do wiersza pt. „Myszka”.  Adresatami  były dzieci chodzące do naszego przedszkola w wieku  5 - 6 lat. Celem konkursu było rozbudzenie językowej i plastycznej twórczości u dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu.  Zadaniem przedszkolaków było samodzielne namalowanie ilustracji związanej z tematyką wiersza  „Myszka”, jednak ilustracja musiała zawierać jak najwięcej elementów z głoskami szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż]. Konkurs skierowany był nie tylko do dzieci objętych terapią logopedyczną, ale do wszystkich zainteresowanych. W konkursie wzięło udział  dwanaście prac, trzy z nich zostały wyróżnione. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY !