default_mobilelogo

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w przedszkolu to podstawowe zadanie dla nauczyciela. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami . Dlatego też bardzo ważne jest ,aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

Działania profilaktyczne przedszkola to:

 • Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone
 • Nauka odpowiedzialności za swoje czyny ,przewidywanie skutków
 • Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach
 • Nauka podejmowania właściwych decyzji

W przedszkolu dziecko powinno dowiedzieć się i nauczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach takich jak:

 • prawidłowe zachowanie się na drodze ,znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego
 • bezpieczne zabawy ze zwierzętami(posiadać wiadomości o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę)
 • prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem

Bezpieczne przedszkole to:

 • Piękne, przestronne sale
 • Bezpieczny plac zabaw
 • Uśmiechnięty personel
 • Pomoc dziecku w każdej sytuacji

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe ,wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań , ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia i zabawy powinny być realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci np. (zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne ,stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem ,strażakiem, pielęgniarką, lekarzem). Nauczyciel w przedszkolu powinien niezmiennie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci.

Dlatego też z dziećmi ustala normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem np.:

 • Regulamin w sali i pomieszczeniach przedszkolnych
 • Regulamin zachowania się w ogrodzie przedszkolnym
 • Znajomość sytuacji związanych z bezpieczeństwem dziecka i innych

Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Dostarczając im odpowiedniej wiedzy możemy liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń będą zajęcia otwarte i spotkania szkoleniowe w grupie. Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi - zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, domu ,a następnie w szkole.

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. (Rozporządzenie MEN z dn. 23.12.2008).
 • Program wychowania przedszkolnego

"W kręgu zabawy" Jadwiga Pytlarczyk (Juka)

"Ku dziecku Barbara" Bilewicz Kużnia, Teresa Parczewska (Nowa Era)

„Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba Żabińska (Mac)

Program wychowawczy "Znam, rozumiem i przestrzegam"

Program adaptacyjny dla dzieci „Będę przedszkolakiem”

Program edukacji prozdrowotnej AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Projekty edukacyjne :

 • ”Szpital Pluszowego Misia”
 • „Przedszkole bez agresji”
 • „Dziecko w świecie bajek”
 • „Zaczarowana kraina emocji”

 Zajęcia dodatkowe

 • spotkania z psychologiem i logopedą;
 • język angielski;
 • dzień z bajką i teatrem;