Start
Witamy na stronach Waszego przedszkola
Przedszkole w Miękini
Witamy w przedszkolu PDF Drukuj Email

 

Świat przedszkola jest radosny

od jesieni aż do wiosny.

Z radością dziś obwieszczamy,

że rok szkolny2017/2018 zaczynamy!

Wszystkim dzieciom życzymy miłego pobytu w przedszkolu, samych pogodnych dni, wspaniałej zabawy, a rodziców zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.

Publiczne przedszkole w Miękini powstało  w 1945 r. Organem prowadzącym jest Gmina Miękinia, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Od 2009 r. przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Miękini. Siedziba przedszkola mieści się w III segmencie zespołu przy ul. Szkolnej 2. Placówka posiada ładne, funkcjonalne i ciekawie zaaranżowane sale zabaw, jadalnię, duży hol . Dzieci mogą korzystać z sal gimnastycznych i hali sportowej a także bawić się w sali „Radosna  Szkoła”. Posiadamy bezpieczny i nowoczesny plac zbaw. Teren wokół przedszkola jest estetyczny i bezpieczny. Dzieci biorą udział w zajęciach objętych podstawą programową oraz zajęciach z  j. angielskiego. Na wniosek rodziców w grupie 5, 6 - latków prowadzone są zajęcia z katechezy. Dzieci w przedszkolu otoczone są  wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, której nadrzędnym celem jest uśmiech i zadowolenie wychowanków oraz troska o ich prawidłowy rozwój.


Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach

6:30-16:30

 
Chcemy aby: PDF Drukuj Email

AbsolwentPublicznego Przedszkola w Miękini

 Był:

 •     otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi;

 •     wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości;

 •     odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego;

 •     odpowiedzialny za swoje zachowanie;

 •     aktywny, dociekliwy i kreatywny;

Znał:

 •     swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku;

 •     symbole narodowe i szanuje je;

 •     prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka;

 •     swoje zalety i mocne strony;

Umiał:

 •     akceptować siebie i innych;

 •     komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi;

 •     obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką;

 •     dbać o swoje zdrowie  i bezpieczeństwo;

 •     być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska;

 •     okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym;

 
Misja przedszkola PDF Drukuj Email

 

Misją Przedszkola jest rozpoznawanie indywidualnych możliwości wszystkich dzieci oraz takie ich wsparcie, aby każdy z absolwentów mógł odnaleźć swoje miejsce w świecie i był gotowy do osiągania w nim indywidualnego sukcesu.

 

Przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój;

 • Wychowuje dzieci aktywne, samodzielne, radzące sobie z problemami;

 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze dzieci, stosując metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia;

 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka;

 • Uczy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i innych;

 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej;

 • Jest otwarte na propozycje rodziców i ich udział w życiu przedszkola;

 • Posiada wykwalifikowaną kadrę, która sprzyja osiąganiu przez dzieci pełnych możliwości rozwojowych.

 
Jak pracujemy PDF Drukuj Email

Przedszkole jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miękinia. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.

 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat, przyznając priorytet dzieciom 6 - letnim.

 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 • Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli.

 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

 • Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców. Koszty takich organizowanych w przedszkolu zajęć ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) z wyłączeniem religii,

 • Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

W naszym przedszkolu:

 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi

 • zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych

 • oferujemy opiekę logopedy, psychologa, pedagoga oraz język angielski w grupach starszych

 
Webmaster IQ-Web.pl