default_mobilelogo

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W przedszkolnych murach znów słychać liczne głosy Przedszkolaków. Ciągle w reżimie sanitarnym, ale już w większym gronie, każdego dnia odkrywamy nowe rzeczy. „Żabki” i „Krasnale” oswajają się z przedszkolem, „Groszki” i „Nutki” dużo śpiewają, ,,Pszczółki” zapoznawały się ostatnio z obrazem graficznym głoski ,,O”, „Słoneczka” konstruowały budowle,  „Stokrotki” wspominały wakacyjne przygody, „Chmurki” i „Smerfy” z dumą przejęły role „przedszkolnych starszaków” i z radością zdobywają nową wiedzę. „Chmurki” obchodziły 15-go września Międzynarodowy Dzień Kropki. Wszyscy korzystamy z pięknej pogody na przedszkolnym placu zabaw. We wrześniu odbyły się zebrania, trwają obserwacje i badania przesiewowe prowadzone przez psychologa, pedagoga i logopedę. Bardzo się cieszymy, że znów jesteśmy wszyscy w naszym przedszkolu.

View the embedded image gallery online at:
https://przedszkole.miekinia.pl/?start=336#sigProIdae88d21e3f

10 września 2020 r. dzieci z grupy Groszki z dumą  przedstawiały,  pokazywały i opowiadały koleżankom i kolegom z grupy  o swoich  pracach  plastycznych  wykonanych  podczas zdalnego nauczania. Na moment znikła trema, a w oczach dzieci pojawił się blask i satysfakcja, że  wszystkie oczy skierowane były na nich i to oni są w centrum uwagi. Gratuluję wszystkim pięknych prac.

Starania dzieci zostały nagrodzone drobnymi niespodziankami w formie bloków rysunkowych, zeszytów  i małej niespodzianki oraz wielkimi brawami i podziękowaniami za zaangażowanie.

Dziękuje również  wszystkim rodzicom za zangażowanie,  pomoc i współpracę. Bez Was dzieci nie miałyby o czy opowiadać.  Bardzo dziękuję  wychowawca gr. Groszki Ewa Hołyńska :).

View the embedded image gallery online at:
https://przedszkole.miekinia.pl/?start=336#sigProId9fb71b6f54

Wrocław 2020-09-14

 

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
i ogół państw Unii Europejskiej.

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

 1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
  w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
 2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
 3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
  z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
  w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
 4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
 • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
 • Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
 • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
 • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
 1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
  z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
  i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
  i adekwatne do sytuacji.
 2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
 • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
  z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli
  i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu.
 • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
  szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
  z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
  i stowarzyszenia wspierające szkoły.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
 1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

 

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
(w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

 

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo,

informuję, że Prezydium Rady Rodziców (przedszkola i szkoły) podjęło w czerwcu decyzję o przedłużeniu umowy z ubezpieczycielem - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – który w roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczał dzieci z Publicznego Przedszkola im. Orła Białego i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini.

W związku z sytuacją epidemiczna w kraju mogą Państwo w tym roku szkolnym zawrzeć z firmą ubezpieczeniową umowę online.

Tak też, w razie Państwa chęci ubezpieczenia dziecka w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, będą dokonywali Państwo płatności.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie przedszkola/szkoły, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

 

Poniżej oraz w załączniku potrzebne informacje dla chętnych ubezpieczyć dziecko w Compensie:

Dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini został wygenerowany 1 kod aktywacyjny: 037589.

Przedszkole – 184/1044639

Szkoła Podstawowa 184/1044640

 

W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Krzysztofem Juniewiczem – Dyrektorem Regionalnym OVB, tel. 500 501 816, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Compensa instrukcja.pdf

Compensa zakup polisy.pdf

 

Z poważaniem,

Wlaźlak – Szał – dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Miękini

 


Przyjazdy autobusów

do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini

 na rok szkolny 2020/2021

 

Autobus Nr 1

 • 6.45 Kadłub las, 6.50 Kadłub, 6.55 Źródła (klasy 5-8),
 • 7.15.Prężyce, 7.20 Lenartowice, 7.25 Księginice krzyżówka,

        7.30 Warzyna, 7.35 Księginice

Autobus Nr 2

 • 6.45 Głoska, 6.50 Głogi, 6.55 Gąsiorów, 7.03 Białków, 7.06 Łąkoszyce
 • 7.30 Lubiatów, 7.35 Zabór Wielki, 7.40 Klęka

Autobus Nr 3

 • 6.45 Mrozów II, 6.47 Mrozów I (klasa 5-8),
 • 7.05 Czerna, 7.08 Wilkostów, 7.10 Wojnowice
 • 7.35 Mrozów II, 7.37 Mrozów I (klasy 1-4 i Przedszkole)

Autobus Nr 4

 • 6.30 Krępice
 • 6.55 Kokorzyce II (krzyżówka), 7.00 Kokorzyce, 7.05 Żurawiniec,  7.07 Żurawiniec II
 • 7.35 Źródła (klasa 1-4) Przedszkole, 7.40 Błonie

 

Proszę o przybycie na 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu!

Godziny odjazdu autobusu są orientacyjne i mogą ulec zmianie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odjazdy autobusów szkolnych

Dzieci 5,6 – letnie  odjeżdżają o 12.45

 

 

Autobus nr 1:

 

  11:40 Miękinia, 11.50 Kadłub, 12.00 Źródła , 12.05 Błonie,

 12:45 Miękinia, 12.55 Kadłub, 13.05 Źródła ,13.10 Błonie,

 13:40 Miękinia,13.50 Kadłub,  14.00 Źródła ,14.05 Błonie,

 14:40 Miękinia, 14.50 Kadłub, 15.00 Źródła, 15.05 Błonie,

 

 

Autobus nr 2:

 

11:40 Miękinia, 11.42 Klęka, 11.44 Zabór Wielki, 11.48 Lubiatów, 11.53 Głoska, 11.56 Głogi,
            12.01 Gąsiorów, 12.05 Księginice I, 12:07 Warzyna, 12.14 Białków, 12.18 Łąkoszyce

12:45 Miękinia,12.47 Klęka,  12.49 Zabór Wielki, 12.53 Lubiatów, 12.58 Głoska,13.01 Głogi,

         13.06 Gąsiorów,13.10 Księginice, 13:16 Warzyna,

13:40 Miękinia, , 13.42 Klęka, 13.44 Zabór Wielki, 13.48 Lubiatów, 13.53 Głoska, 13.56 Głogi,
            14.01 Gąsiorów, 14.05 Księginice, 14:07 Warzyna, 14.14 Białków, 14.18 Łąkoszyce

14:40 Miękinia, 14.42 Klęka,  14.45 Zabór Wielki, 14.48 Lubiatów, 14.53 Głoska,14.55 Głogi,

         15.00 Gąsiorów, 15.05 Księginice, 15:10 Warzyna, 15.15 Białków, 15.18 Łąkoszyce

 

 

Autobus nr 3:

 

11:40 Miękinia ,11.48 Mrozów I, 11.55 Wojnowice, 12.00 Wilkostów, 12.05 Czerna,

           12.10 Prężyce, 12.15 Lenartowice, 12.20 Księginice (krzyżówka)13

12:45 Miękinia, 12.53 Mrozów I, 13.00 Wojnowice, 13.05 Wilkostów,13.10 Czerna,

           13.15 Prężyce, 13.20 Lenartowice,13.25. Księginice (krzyżówka) , 13.25 Białków,

           13.30 Łąkoszyce
 13:40 Miękinia, 13.48 Mrozów I, 13.55 Wojnowice, 14.00 Wilkostów, 14.05 Czerna,
           14.10 Prężyce, 14.15 Lenartowice, 14.20 Księginice (krzyżówka),

14:40 Miękinia, 14.45 Mrozów I, 14.50 Wojnowice, 14.55 Wilkostów, 15.00 Czerna
           15.05 Prężyce, 15.10 Lenartowice,15.15 Księginice (krzyżówka)

 

 

Autobus nr 4

 

11:40 Miękinia, 11.50 Mrozów II, 11.52 Mrozów III, 11.54 Mrozów IV,

           11.55 Kokorzyce  (krzyżówka), 12.00 Krępice, 12.10 Kokorzyce, 12.15 Żurawiniec,

          12.18 Żurawiniec II

12:45 Miękinia, 12.55 Mrozów II, 12.57 Mrozów III, 13.00 Mrozów IV,

           13.01 Kokorzyce  (krzyżówka), 13.05 Krępice, 13.15 Kokorzyce, 13.20 Żurawiniec,

            13.23 Żurawiniec II

13:40 Miękinia, 13.50 Mrozów II, 13.52 Mrozów III, 13.54 Mrozów IV,

           13.55 Kokorzyce  (krzyżówka), 14.00 Krępice, 14.10 Kokorzyce, 14.15 Żurawiniec,

           14.18 Żurawiniec II

14:40 Miękinia, 14.50 Mrozów II, 14.52 Mrozów III, 14.55 Mrozów IV,

           15.00 Kokorzyce  (krzyżówka) 15.05 Krępice, 15.15 Kokorzyce, 15.20 Żurawiniec,

           15.23 Żurawiniec II

 

W drodze wyjątku, tj. w sytuacjach, gdy: ilość uczniów kończących zajęcia jest zbyt duża – (każdy  z uczniów musi mieć miejsce siedzące), kursy są łączone w wyniku wykorzystywania autobusów na wycieczki szkolne, awaria jednego z autobusów, autobus nr 4 zatrzymuje się również na przystanku Mrozów I

 

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

 

 

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

 

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

 

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

 

 

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

 

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

 

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

 

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 
 
Drodzy Rodzice,
Zapraszamy serdecznie na zebrania grup:
 
Słoneczka 01.09.2020 r. (wtorek) godz. 17.15
Pszczółki 01.09.2020 r. (wtorek) godz. 17.15
Stokrotki 03.09.2020 r. (czwartek) godz. 17.15
Smerfy 07.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.15
Chmurki 07.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.15
Groszki 09.09.2020 r. (środa) godz. 17.15
Nutki 09.09.2020 r. (środa) godz. 17.15
 
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki oraz konieczności dezynfekcji rąk.
 
                                                                Wychowawcy

To były wyjątkowe wakacje w przedszkolu: reżim sanitarny, brak możliwości kontaktu pomiędzy grupami…

Ale my nie traciliśmy dobrego humoru i radośnie przeżywaliśmy każdy dzień. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Trochę nam smutno, że wakacje dobiegają końca, ale pełni nadziei i nowych pomysłów cieszymy się na nadchodzący nowy rok szkolny.

View the embedded image gallery online at:
https://przedszkole.miekinia.pl/?start=336#sigProId4507f536a8

 

Szanowni Państwo,

proszę, aby do dnia 01 września 2020r. (włącznie) podpisali Państwo dokument, który znajduje się w załączniku i złożyli w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku szkoły (wejście od strony sekretariatu).

Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania oświadczenia, przygotowane kopie można pobrać także w przedsionku w najbliższych dniach do godz. 18.00.

 

Pobierz oświadczenie

 

Z poważaniem, M. Wlaźlak - Szał –

dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miękini

Szanowni  Państwo,

od 01 września 2020r. (wtorek) rozpoczynamy nowy rok szkolny i przedszkolny w odmienionej rzeczywistości,  wyznaczonej nowymi aktami prawnymi, wytycznymi i zaleceniami. Wszystko to ma posłużyć poczuciu bezpieczeństwa i troski o Wasze dzieci i ich zdrowie oraz o zdrowie naszych pracowników. Mamy nadzieję, że przy ścisłej współpracy z Państwem te cele uda nam się osiągnąć. Musimy zatem rygorystycznie przestrzegać pewnych zasad i potraktujmy je poważnie. Zachęcamy jednocześnie do śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN oraz informacji przesyłanych przez dyrektora Zespołu lub wychowawców.

 

Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Przedszkole od 01.09.2020 r. będzie otwarte w godzinach od 6.30 do 17.00.
 2. Do Przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe.
 3. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie będące w kwarantannie lub w izolacji.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba będąca na kwarantannie lub w izolacji dziecko nie może być uczęszczać do Przedszkola.
 5. Jeżeli rodzic zauważy u swojego dziecka objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 powiadamia służby zdrowia, sanepid, Przedszkole (wychowawcę, sekretariat lub dyrektora).
 6. Do budynku będą mogli wejść TYLKO rodzice grup najmłodszych (3 – latków) - jeden rodzic do jednego dziecka!

Rodzic przyprowadzający dziecko do Przedszkola powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz przed wejściem zdezynfekować ręce lub posiadać rękawiczki ochronne.
Rodzic, wchodząc z  3 – latkiem, będzie musiał przestrzegać dystansu społecznego wynoszącego 2 m. Nasi pracownicy będą monitorować liczbę rodziców na terenie placówki i w przypadku zbyt dużego zagęszczenia będą prosić Państwa o zaczekanie. Proszę zatem zarezerwować sobie nieco więcej czasu na odprowadzanie dziecka do Przedszkola.

 1. Dzieci z grup starszych, czyli 4, 5, 6 – latkowie, będą odbierane od rodziców w przedsionku wejścia do Przedszkola i odprowadzane do szatni, a stamtąd do łazienek w celu dokładnego umycia rąk, a następnie do sal.
 2. Dzieci przychodzące do Przedszkola zaopatrujemy tylko w buty na zmianę, zapakowaną maseczkę oraz ubranie na przebranie. Prosimy, aby dzieci nie zabierały do Przedszkola własnych zabawek ani innych zbędnych przedmiotów, np. ulubionych poduszeczek, kocyków, itp.
 3. Aby usprawnić odbiór dzieci, wprowadzamy 9 stałych  godzin ich odbioru:

11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00. Bardzo proszę o poinformowanie wychowawców do 01.09.2020r. o realnych godzinach odbierania dzieci.
O podanej przez Państwa godzinie dziecko będzie czekało wraz  z opiekunem przy wyjściu z Przedszkola.

 1. W przypadku rodziców dzieci 3 – letnich będą oni mogli odebrać dziecko osobiście (w maseczce i po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach).
 2. Dzieci 5,6 – letnie będą miały możliwość skorzystania z dowozu do Przedszkola (proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy na e-dziennik do dnia 31 sierpnia 2020r., do godz. 15.00) autobusem szkolnym (w maseczkach). Do domu odjeżdżać będą o godz. 12.45.

Rozkład autobusów na dzień 01.09.2009 r. w załączniku.

Rozkład jazdy autobusów na kolejne dni zostanie przekazany zainteresowanym rodzicom przez wychowawców (poprzez e-dziennik) oraz umieszczony na stronie internetowej Przedszkola.

 1. Dzieci na terenie przedszkolnym nie będą zobowiązane do noszenia maseczek.
 2. Bardzo proszę zadbać, aby wychowawcy posiadali Państwa aktualne numery telefonów.
 3. Z bardziej szczegółowymi zasadami funkcjonowania Przedszkola, aktualizacją procedur bezpieczeństwa, regulaminami zostaną Państwo zapoznani na zebraniach, które odbędą się w pierwszym tygodniu września.
 4. Terminy zebrań przekażą Państwu wychowawcy poprzez e-dziennik i stronę internetową Przedszkola: http://www.przedszkole.miekinia.pl/

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

 

Dyrekcja

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini

 

 

Warszawa, 18 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

 

            gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

 

ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

 

Test oceny ryzyka w aplikacji ProteGO Safe

Test oceny ryzyka to prosta ankieta stworzona przez lekarzy. Po weryfikacji odpowiedzi system wskaże grupę ryzyka, a Państwo otrzymają konkretną rekomendację zachowań. Dzięki temu dowiedzą się Państwo, co robić dalej i gdzie, w razie potrzeby, szukać pomocy. 

 

Dziennik zdrowia

ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie dziennika zdrowia, czyli regularnego zapisywania informacji o samopoczuciu i kondycji zdrowotnej. Dziennik może być niezwykle pomocnym narzędziem dla lekarzy, gdyż ułatwia przekazanie informacji o rozwoju objawów u chorego, schorzeniach współistniejących czy przyjmowanych lekach. Dzięki dziennikowi zdrowia zyskują Państwo szansę na szybszą diagnozę oraz wybór odpowiedniego schematu leczenia. 

 

Bezpieczeństwo z ProteGO Safe

Jak pokazują badania, izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji takich jak ProteGO Safe (typ exposure notification) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warunek skuteczności jest jeden – z aplikacji musi korzystać jak najwięcej osób.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa, dlatego jeszcze raz zachęcamy do zainstalowania ProteGO Safe. Szczegółowe informacje na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

 

Z wyrazami szacunku

 

Dariusz Piontkowski                                                                               Jarosław Pinkas

      Minister Edukacji Narodowej                                                               Główny Inspektor Sanitarny

 

 

Szanowni Państwo,

od dzisiaj, tj. 24 sierpnia 2020 r. przy wejściu do przedszkola dostępne będą  listy dzieci
z podziałem na grupy obowiązujące od 1 września 2020 r.

Przypominam, że nowy rok przedszkolny rozpoczyna się od 01.09.2020 r., zatem dzień
31 sierpnia 2020 r. jest jeszcze dniem wakacyjnym (grupy wg wakacyjnych deklaracji).

Zebrania rodziców dzieci z grup najmłodszych odbędą się 26.08.2020r. o godz. 17.15

na holu (parter po stronie szkoły podstawowej). Szczegółowe listy, informujące poszczególnych rodziców o   miejscu spotkania pojawią się przy wejściu do Przedszkola w dniu zebrania.
Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN rodzice zobowiązani są wchodząc do placówki zdezynfekować dłonie i założyć maseczkę lub przyłbicę oraz zachować dystans społeczny wynoszący 2m.

Zebrania pozostałych grup odbędą się w pierwszym tygodniu września, o czym powiadomią Państwa wychowawcy.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini

M. Wlaźlak - Szał

W okresie wakacyjnym w naszym przedszkolu funkcjonują cztery grupy. Każdego dnia organizujemy różne aktywności w salach i na świeżym powietrzu. Doskonale się bawimy i rozwijamy różnorodne umiejętności. Bawimy się też po angielsku i hiszpańsku. Zapraszamy do galerii.

Nauczyciele Przedszkola

View the embedded image gallery online at:
https://przedszkole.miekinia.pl/?start=336#sigProId7706c45135

Nawet w wakacje nasze buzie nie próżnują, ćwiczenia oddechowe doskonale wzmacniają aparat artykulacyjny, a przy tym można stworzyć wyjątkowe dzieła. Zapraszam do galerii wakacyjnej grupy II.

Logopeda Beata Kuca

View the embedded image gallery online at:
https://przedszkole.miekinia.pl/?start=336#sigProId737b9efe16

Podkategorie